Hur går det till

Här kan du se en kort beskrivning över arbetsgången då er beställda grafik tillverkas:

Ni skickar beskrivning på vad ni vill ha. Beroende på projekt kan det vara olika saker, men exempelvis ritningar och foton. Generellt gäller att ju bättre material man skickar desto bättre kan man räkna med att resultatet blir.

referensmtrl

 

3D-modeller byggs upp utefter referensmaterialet.

loco_wf

 

 

 

 

Därefter textureras objekten. Dvs att man bestämmer färg, reflektivitet, transparens, struktur och en mängd egenskaper alla de olika delarna ska ha.

textures

 

Sedan är det dags för scenbygge. Alla objekt och ev miljön som ska vara med i bilden placeras på en virtuell scen, där man ordnar med ljussättning, kamerainställningar, animering mm.

När allt är klart får datorn räkna ut hur bilden ska se ut. Detta kan ta allt från sekunder till timmar, beroende på scenens komplexitet. Bilden skickas sedan på lämpligt sätt till er.

wilma jagad comp